کتابفروشی کتاب ولایت با مدیریت مجتبی رحیمی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1398، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۲۲۱۱۷۶۷
وب سایت :
آدرس : خیابان بهجت2 گنجینه کتاب طبقه-1 نشر کتاب ولایت