کتابفروشی کتاب فلسطین با مدیریت محمد کریمیان اقبال به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1398، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : نبش چهارراه دکترا
وب سایت : -
آدرس : خ دانشگاه نبش چهارراه دکترا کتاب فلسطین