تعداد کتاب فروشی های فعال استان کردستان : ۴۴ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ آراس هایده خدامرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۲ آرسام گولاله اسدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 2 مشاهده ی جزئیات
۳ آشتی بشرا افضلی ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۱۹ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ آمیار رفیق صالحی ۰۸۷۳۳۱۵۳۶۲۵ چهارراه شهداپاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۵ آینده شیرکوه سلیمی ۰۸۷۳۴۲۳۰۱۰۰ بانه ـ خیابان طالقانی ـ خانه فرهنگی آینده مشاهده ی جزئیات
۶ احمدی محمود احمدی ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۷ امام غزالی علی رحمانی ۰۸۷۳۳۱۵۶۱۰۰ خیابان شهدا -پاساژ عزتی طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۸ انتشارات کردستان محمد محمودی ۰۸۷۳۳۱۶۵۳۸۲ چهارراه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف - پلاک ۵ مشاهده ی جزئیات
۹ پیشه وا هاجر شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - کوچه حاج مشیر 1- پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۰ توحید حسین قوامی ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدا - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۱۱ چیستا سامان نیک روزی ۰۸۷۳۳۲۸۷۱۹۵ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری کردستان - طبقه همکف - واحد 159 مشاهده ی جزئیات
۱۲ دانشمند مسعود درودی ۰۸۷۳۳۲۸۴۳۵۱ سه راه ادب مجتمع تجاری کردستان واحد 151 مشاهده ی جزئیات
۱۳ رها امیر عادل تختی ۰۸۷۳۸۲۱۳۹۳۰ خیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80 مشاهده ی جزئیات
۱۴ زانست محسن شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۵ زانکو شرافت صفری ۰۸۷۳۸۷۲۸۱۹۵ خیابان امام، روبروی بانک مسکن، داخل کوچه مشاهده ی جزئیات
۱۶ زانکو ابوبکر دستوره ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۰۳ چهارراه شهدا، پاساژ عزتی، طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۷ زاهدی عبدالله زاهدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۱۴ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۱۸ شار فریده نقشبندی ۰۸۷۳۳۲۳۱۵۳۴ خیابان پاسداران - خیابان هدایت - جنب زبانسرا - محصولات فرهنگی شار - طبقه دوم مشاهده ی جزئیات
۱۹ شمیم همایون شهلا ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۷ سنندج - بالاتر از بیمارستان کوثر- روبروی دانشگاه کردستان مشاهده ی جزئیات
۲۰ شهر کتاب ساسان رضایی ۰۸۷۳۳۱۶۲۵۸۸ خ. فردوسی، پاساژ صدف مشاهده ی جزئیات
۲۱ فرهنگسرای هنر و اندیشه آزاد حسنی ۰۸۷۳۶۳۰۸۴۰۲ سقز _ میدان جمهوری - زیرزمین مجتمع هەلو - کتابفروشی هنر و اندیشە مشاهده ی جزئیات
۲۲ نحوی امیر نحوی ۰۸۷۳۳۱۶۴۶۷۱ چهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۲۳ نشر فرهنگ خشایار متی پور ۰۸۷۳۳۲۸۷۴۵۵ خیابان شهید تعریف، جنب بانک رفاه مشاهده ی جزئیات
۲۴ هرمس آریز رشیدی ۰۸۷۳۴۵۴۶۸۹۲ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه زیر زمین کتاب هرمس مشاهده ی جزئیات
۲۵ کاردوخ محمود شالیاری ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۲۶ کاروان سید عزیز حسنی ۰۸۷۳۴۲۶۷۰۵۵ خیابان امام - کوچه ساناز 9 مشاهده ی جزئیات
۲۷ کتاب زمان خواسته زمان ۰۸۷۹۱۰۰۱۴۴۷ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری بانتا آبیدر- طبقه همکف واحد 54 مشاهده ی جزئیات
۲۸ کتاب ژیرا ژینا مدرس گرجی ۰۸۷۳۳۲۱۸۱۲ خیابان پاسداران، سرای وکیلی مشاهده ی جزئیات
۲۹ کتاب سرای سنندج حبیب الله احمدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ سنندج- خیابان شهدا- پاساژ ابیدر- کتاب سرای سنندج مشاهده ی جزئیات
۳۰ کتاب سرو سنندج مهسا سعیدی ۰۸۷۳۳۲۳۹۰۶ سنندج-ششم بهمن-پشت پاساژ بهاره-مجتمع دایموند-کتاب سرو سنندج مشاهده ی جزئیات
۳۱ کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی ۰۸۷۳۳۲۸۹۸۹۴ خ. پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، واحد 294 مشاهده ی جزئیات
۳۲ کتاب نالی ساسان امجدی ۰۸۷۳۳۲۶۲۹۶۸ خیابان شهدای جنوبی، روبروی پارک شهدا مشاهده ی جزئیات
۳۳ کتاب نوین رضا محمدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۲۲ سنندج_ خیابان شهدا_ کوچه حاج مشیر ۱_خیابان شهدا_ پاساژ عزتی_ طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۳۴ کتاب نیشتمان شایسته محمودی ۰۸۷۳۳۱۵۵۲۱۰ شهدا جنوبی پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۳۵ کتاب هفت چیاکو منصوری ۰۸۷۳۳۲۳۲۸۰۳ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیرهمکف - واحد 23 (کتاب هفت) مشاهده ی جزئیات
۳۶ کتابزون عثمان مرادی ۰۸۷۳۳۱۲۶۰۴۲ خیابان پاسداران- مجتمع تجاری کردستان- طبقه اول - واحد 264 مشاهده ی جزئیات
۳۷ کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی ۰۸۷۳۶۲۱۲۲۴۲ خ. 22 بهمن، روبروی ثبت احوال مشاهده ی جزئیات
۳۸ کتابسرای امید امید حبیبی ۰۸۷۳۳۷۷۲۴۸۲ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۳۹ کتابسرای اندیشه نصرالله عارفی نژاد ۰۸۷۳۴۵۳۳۵۳۰ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه ۱+ مشاهده ی جزئیات
۴۰ کتابسرای اندیشه پروین عبدالله نژاد ۰۸۷۳۳۵۱۶۰۸۹ سنندج - خیابان پاسداران- مجتحع تجاری کردستان- طبقه هم کف - واحد 74 مشاهده ی جزئیات
۴۱ کتابسرای روشنبیر سمیه حسینی ۰۸۷۳۳۱۵۲۵۷۹ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۴۲ کتابسرای قلم محب زندسلیمی ۰۸۷۳۳۲۲۷۶۱۳ سنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان واحد 290 مشاهده ی جزئیات
۴۳ کتابسرای نگاه مائده محمدی ۰۸۷۳۳۱۷۴۱۵۹ خیابان شهدا جنوبی، پاساژ آبیدر، کتابسرای نگاه مشاهده ی جزئیات
۴۴ کتیبی مانگ هادی کیا ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰ بالاتر از مسجد جامع - جنب پاساژ شیخ کمال مشاهده ی جزئیات