تعداد کتاب فروشی های فعال استان کردستان : ۳۳ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ آراس هایده خدامرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۲ آرسام گولاله اسدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 2 مشاهده ی جزئیات
۳ آشتی بشرا افضلی ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۱۹ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ آمیار رفیق صالحی ۰۸۷۳۳۱۵۳۶۲۵ چهارراه شهداپاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۵ آینده شیرکوه سلیمی ۰۸۷۳۴۲۳۰۱۰۰ بانه ـ خیابان طالقانی ـ خانه فرهنگی آینده مشاهده ی جزئیات
۶ احمدی محمود احمدی ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۷ انتشارات کردستان محمد محمودی ۰۸۷۳۳۱۶۵۳۸۲ چهارراه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف - پلاک ۵ مشاهده ی جزئیات
۸ پیشه وا هاجر شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - کوچه حاج مشیر 1- پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۹ توحید حسین قوامی ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدا - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۱۰ دانشمند مسعود درودی ۰۸۷۳۳۲۸۴۳۵۱ سه راه ادب مجتمع تجاری کردستان واحد 151 مشاهده ی جزئیات
۱۱ رها امیر عادل تختی ۰۸۷۳۸۲۳۷۹۹۳ خیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80 مشاهده ی جزئیات
۱۲ زانست محسن شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۳ زانکو شرافت صفری ۰۸۷۳۸۷۲۸۱۹۵ خیابان امام، روبروی بانک مسکن، داخل کوچه مشاهده ی جزئیات
۱۴ زاهدی عبدالله زاهدی ۰۸۷۳۳۱۷۰۶۵۲ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۱۵ شار فریده نقشبندی ۰۸۷۳۳۲۳۱۵۳۴ خیابان تعریف - کوچه هانا - خیابان هدایت - مجتمع تجاری دایموند - پلاک ٣٣ - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۱۶ شهر کتاب ساسان رضایی ۰۸۷۳۳۱۶۲۵۸۸ خ. فردوسی، پاساژ صدف مشاهده ی جزئیات
۱۷ فرهنگسرای هنر و اندیشه آزاد حسنی ۰۸۳۶۳۰۸۴۰۲ میدان جمهوری - زیرزمین مجتمع هەلو - کتابفروشی هنر و اندیشە مشاهده ی جزئیات
۱۸ مهرگان قاسم آیینی ۰۸۷۳۵۲۲۸۶۴۸ خیابان سید جماالدین پاساژ کریمی واحد 8 کتاب سرای مهرگان مشاهده ی جزئیات
۱۹ نشر فرهنگ خشایار متی پور ۰۸۷۳۳۲۸۷۴۵۵ خیابان شهید تعریف، جنب بانک رفاه مشاهده ی جزئیات
۲۰ کاردوخ محمود شالیاری ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۲۱ کاروان سید عزیز حسنی ۰۸۷۳۴۲۶۷۰۵۵ خیابان امام - کوچه ساناز 9 مشاهده ی جزئیات
۲۲ کتاب ژیرا ژینا مدرس گرجی ۰۸۷۳۳۲۲۹۴۰۲ مجتمع تجاری کردستان - واحد 142 مشاهده ی جزئیات
۲۳ کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی ۰۸۷۳۳۲۸۹۸۹۴ خ. پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، واحد 294 مشاهده ی جزئیات
۲۴ کتاب مولوی کرد سقز محمد کریم محمودیان ۰۸۷۳۶۲۱۴۰۴۷ سقز خ امام روبروی شهرداری ناحیه 1 پاساژ آزاد ط 3 مشاهده ی جزئیات
۲۵ کتاب نالی ساسان امجدی ۰۸۷۳۳۲۶۲۹۶۸ خیابان شهدای جنوبی، روبروی پارک شهدا مشاهده ی جزئیات
۲۶ کتاب هفت چیاکو منصوری ۰۸۷۳۳۲۳۲۸۰۳ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیرهمکف - واحد 23 (کتاب هفت) مشاهده ی جزئیات
۲۷ کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی ۰۸۷۳۶۲۱۲۲۴۲ خ. 22 بهمن، روبروی ثبت احوال مشاهده ی جزئیات
۲۸ کتابسرای اندیشه نصرالله عارفی نژاد ۰۸۷۳۴۵۳۳۵۳۰ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه ۱+ مشاهده ی جزئیات
۲۹ کتابسرای روشنبیر سمیه حسینی ۰۸۷۳۳۱۵۲۵۷۹ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۳۰ کتابسرای نگاه مائده محمدی ۰۸۷۳۳۱۷۴۱۵۹ خیابان شهدا جنوبی، پاساژ آبیدر، کتابسرای نگاه مشاهده ی جزئیات
۳۱ کتابسرای نوروزی ایرج استاد نوروزی ۰۸۷۳۳۱۷۴۴۴۰ سنندج خیابان امام خمینی ره مشاهده ی جزئیات
۳۲ کتابسرای کلام جهانگیر هاشمی ۰۸۷۳۳۲۴۲۶۱۹ خیابان پاسداران پاساژ شاهو طبقه دوم کتاسرای کلام مشاهده ی جزئیات
۳۳ کتیبی مانگ هادی کیا ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰ بالاتر از مسجد جامع - جنب پاساژ شیخ کمال مشاهده ی جزئیات