تعداد کتاب فروشی های فعال استان کردستان : ۳۸ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ آراس هایده خدامرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۲ آرسام گولاله اسدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 2 مشاهده ی جزئیات
۳ آشتی بشرا افضلی ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۱۹ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ آمیار رفیق صالحی ۰۸۷۳۳۱۵۳۶۲۵ چهارراه شهداپاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۵ آینده شیرکوه سلیمی ۰۸۷۳۴۲۳۰۱۰۰ بانه ـ خیابان طالقانی ـ خانه فرهنگی آینده مشاهده ی جزئیات
۶ احمدی محمود احمدی ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۷ امام غزالی علی رحمانی ۰۸۷۳۳۱۵۶۱۰۰ خیابان شهدا -پاساژ عزتی طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۸ انتشارات کردستان محمد محمودی ۰۸۷۳۳۱۶۵۳۸۲ چهارراه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف - پلاک ۵ مشاهده ی جزئیات
۹ پیشه وا هاجر شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - کوچه حاج مشیر 1- پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۰ توحید حسین قوامی ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدا - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۱۱ دانشمند مسعود درودی ۰۸۷۳۳۲۸۴۳۵۱ سه راه ادب مجتمع تجاری کردستان واحد 151 مشاهده ی جزئیات
۱۲ رها امیر عادل تختی ۰۸۷۳۸۲۱۳۹۳۰ خیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80 مشاهده ی جزئیات
۱۳ زانست محسن شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۴ زانکو شرافت صفری ۰۸۷۳۸۷۲۸۱۹۵ خیابان امام، روبروی بانک مسکن، داخل کوچه مشاهده ی جزئیات
۱۵ زانکو ابوبکر دستوره ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۰۳ چهارراه شهدا، پاساژ عزتی، طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۶ زاهدی عبدالله زاهدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۱۴ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۱۷ شار فریده نقشبندی ۰۸۷۳۳۲۳۱۵۳۴ خیابان پاسداران - خیابان هدایت - جنب زبانسرا - محصولات فرهنگی شار - طبقه دوم مشاهده ی جزئیات
۱۸ شمیم همایون شهلا ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۷ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۹ شهر کتاب ساسان رضایی ۰۸۷۳۳۱۶۲۵۸۸ خ. فردوسی، پاساژ صدف مشاهده ی جزئیات
۲۰ شهر کتاب بیجار بیژن ابراهیمی ۰۸۷۳۸۲۱۳۹۲۰ خیابان شهدا جنب فوشگاه افق کورش مشاهده ی جزئیات
۲۱ فرهنگسرای هنر و اندیشه آزاد حسنی ۰۸۳۶۳۰۸۴۰۲ میدان جمهوری - زیرزمین مجتمع هەلو - کتابفروشی هنر و اندیشە مشاهده ی جزئیات
۲۲ مهرگان قاسم آیینی ۰۸۷۳۵۲۲۸۶۴۸ خیابان سید جماالدین پاساژ کریمی واحد 8 کتاب سرای مهرگان مشاهده ی جزئیات
۲۳ نحوی امیر نحوی ۰۸۷۳۳۱۶۴۶۷۱ چهارراه شهدا پاساژ عزتی طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۲۴ نشر فرهنگ خشایار متی پور ۰۸۷۳۳۲۸۷۴۵۵ خیابان شهید تعریف، جنب بانک رفاه مشاهده ی جزئیات
۲۵ هرمس آریز رشیدی ۰۸۷۳۴۵۴۶۸۹۲ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه زیر زمین کتاب هرمس مشاهده ی جزئیات
۲۶ کاردوخ محمود شالیاری ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۲۷ کاروان سید عزیز حسنی ۰۸۷۳۴۲۶۷۰۵۵ خیابان امام - کوچه ساناز 9 مشاهده ی جزئیات
۲۸ کتاب ژیرا ژینا مدرس گرجی ۰۸۷۳۳۲۱۸۱۲ خیابان پاسداران، سرای وکیلی مشاهده ی جزئیات
۲۹ کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی ۰۸۷۳۳۲۸۹۸۹۴ خ. پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، واحد 294 مشاهده ی جزئیات
۳۰ کتاب نالی ساسان امجدی ۰۸۷۳۳۲۶۲۹۶۸ خیابان شهدای جنوبی، روبروی پارک شهدا مشاهده ی جزئیات
۳۱ کتاب نیشتمان شایسته محمودی ۰۸۷۳۳۱۵۵۲۱۰ شهدا جنوبی پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۳۲ کتاب هفت چیاکو منصوری ۰۸۷۳۳۲۳۲۸۰۳ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیرهمکف - واحد 23 (کتاب هفت) مشاهده ی جزئیات
۳۳ کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی ۰۸۷۳۶۲۱۲۲۴۲ خ. 22 بهمن، روبروی ثبت احوال مشاهده ی جزئیات
۳۴ کتابسرای اندیشه پروین عبدالله نژاد ۰۸۷۳۳۵۱۶۰۸۹ خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر1- خیابان شهدا- پاساژ عزتی- طبقه 3 مشاهده ی جزئیات
۳۵ کتابسرای روشنبیر سمیه حسینی ۰۸۷۳۳۱۵۲۵۷۹ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۳۶ کتابسرای قلم محب زندسلیمی ۰۸۷۳۳۲۲۷۶۱۳ سنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان واحد 290 مشاهده ی جزئیات
۳۷ کتابسرای نگاه مائده محمدی ۰۸۷۳۳۱۷۴۱۵۹ خیابان شهدا جنوبی، پاساژ آبیدر، کتابسرای نگاه مشاهده ی جزئیات
۳۸ کتیبی مانگ هادی کیا ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰ بالاتر از مسجد جامع - جنب پاساژ شیخ کمال مشاهده ی جزئیات