تعداد کتاب فروشی های فعال استان خراسان جنوبی : ۱۲ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ اندیشمند حمید نایبی زاده ۰۵۶۳۲۲۱۸۱۳۷ خیابان معلم ؛معلم 1 مشاهده ی جزئیات
۲ به نشر، فروشگاه بیرجند مجتبی غلامی ۰۵۶۳۲۲۳۰۲۶۱ بین شهدای 1 و3 مشاهده ی جزئیات
۳ پاتوق کتاب بیرجند سید مجتبی حسینی ۰۵۶۳۲۴۲۳۵۱۲ خیابان مدرس. بین مدرس 25 و فلکه سوم مشاهده ی جزئیات
۴ شهر کتاب مبین احمد ایادی ۰۵۶۳۲۷۲۹۳۹۷ خیابان امام خمینی مشاهده ی جزئیات
۵ نشر فیضیه محمد خادم ۰۵۶۳۲۲۲۳۷۷۷ خیابان طالقانی - طالقانی 6-8 - نشر فیضیه مشاهده ی جزئیات
۶ نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری ۰۵۶۳۲۲۳۳۴۱۴ میدان شهدا - نبش حکیم نزاری یک - پلاک 254 مشاهده ی جزئیات
۷ نهال دانایی فاطمه نظری کاریزنویی ۰۵۶۳۲۴۵۵۱۱۳ خیابان معلم. بین معلم 37 و چهارراه 15 خرداد. مشاهده ی جزئیات
۸ کتاب سرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم ۰۵۶۳۲۲۱۰۰۰۷ 17 شهریور - کوچه دانشگاه 4 - خیابان دانشگاه - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۹ کتاب و محصولات فرهنگی خوارزمی محمدحسین رزقی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱ میدان ابوذر - ابتدای بلوار مدرس- کوچه مدرس 2 - ساختمان خوارزمی مشاهده ی جزئیات
۱۰ کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد ۰۵۶۳۲۲۳۳۹۵۱ بیست متری دوم مدرس - خیابان نواب صفوی-پلاک15 مشاهده ی جزئیات
۱۱ کتابشهر ایران علی اکبر بیجاری ۰۵۶۳۲۲۲۳۹۹۰ میدان ابوذر - جنب شهرداری مشاهده ی جزئیات
۱۲ کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی صغری علی آبادی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۵ بلوار مدرس - مدرس 2 - پلاک 100 مشاهده ی جزئیات