تعداد کتاب فروشی های فعال استان بوشهر : ۱۲ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ پاپیروس سید شجاع الدین دستغب ۰۷۷۳۳۳۴۲۲۱۹ سه پلاک بعد از سینما بهمن- طبقه دوم مشاهده ی جزئیات
۲ خانه کتاب لیلی شمس خو ۰۷۷۳۳۴۲۳۹۵۶ خیابان شهید چمران-مجتمع تجاری ضحا - طبقه سوم مشاهده ی جزئیات
۳ خانه کتاب لطف اله صفری نژاد ۰۷۷۳۳۳۳۲۷۰۷ خیابان شهید عاشوری - نبش بهارستان33 مشاهده ی جزئیات
۴ سیتک سیده سمانه حسینی رضوانی ۰۷۷۳۷۲۶۶۷۹۱ عسلویه - میدان لنج - خیابان دولت - روبروی بسیج - پاساژ پارسه مشاهده ی جزئیات
۵ شهر کتاب باقرپور محمدرضا باقرپور ۰۷۷۳۴۲۵۰۷۷۵ خیابان فردوسی روبروی اداره کار مشاهده ی جزئیات
۶ کافه کتاب محمد علی محسنی فرد ۰۷۷۳۳۵۴۰۵۰۰ خیابان سنگی. خیابان بعثت. مشاهده ی جزئیات
۷ کافه کتاب پیرنگ جاوید تکاوران ۰۷۷۳۳۳۳۱۶۹۲ خیابان لیان، جنب داروخانه سلامت مشاهده ی جزئیات
۸ کتابسرای افشین محمدهادی افشین ۰۷۷۳۳۵۴۰۶۲۷ خیابان عاشوری - بهارستان 17 - کتابسرای افشین مشاهده ی جزئیات
۹ کتابسرای باران یونس خدری ۰۷۷۳۳۳۲۴۶۷۵ خ امام خمینی، خ پل پوردرویش، ک نوروز 3 مشاهده ی جزئیات
۱۰ کتابسرای نیک محمود حیدری ۰۷۷۳۷۲۲۵۹۳۵ خیابان وحدت - بازار مرکزی مشاهده ی جزئیات
۱۱ کتابشهر بوشهر حسین آذربان ۰۷۷۳۳۵۶۲۲۹۲ خیابان مطهری جنب مجتمع تجاری زیتون مشاهده ی جزئیات
۱۲ کتابفروشی مرکزی محمدخدرپور ۰۷۷۳۳۱۳۳۷۵۴ خیابان امام خمینی بعد از بانک کشاورزی کتابفروشی مرکزی مشاهده ی جزئیات