کتابفروش محترم:

از آن جا که این سمینار با مشارکت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار می شود، به دلیل در پیش بودن انتخابات آن اتحادیه، زمان برگزاری سمینار به بعد از انتخابات مذکور موکول شد.
تاریخ برگزاری متعاقباً اعلام خواهد شد.بازگشت به صفحه اصلی