کتابفروشی کتابرسان با مدیریت محمد بدخشان به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۳۴۳۲۲۲۲۳۵۴
وب سایت : www.shadmehrbook.com
آدرس : چهار راه احمدی جنب داروخانه- کتابفروشی کتابرسان کرمان