کتابفروشی معلم با مدیریت قهرمان میرزایی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۱۳۴۴۵۴۴۷۴۹
وب سایت : mirzaeibookstore.ir
آدرس : خیابان مطهری - روبروی خانه معلم