کتابفروشی دکتر بوک با مدیریت منیژه جابرصفار به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۵۳۳۵۲۳۵۱۵
وب سایت : drbookard.ir
آدرس : خیابان دانشگاه جنب ورودی اصلی دانشگاه محقق اردبیلی روبه روی بانک تجارت