کتابفروشی نمایشگاه کتاب شریعتی با مدیریت حجت اعلایی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۵۳۳۲۴۹۰۷۲
وب سایت : https://shariatiard. ...
آدرس : میدان شریعتی - جنب فروشگاه ارس اپتیک - نمایشگاه کتاب شریعتی