کتابفروشی حکیم با مدیریت میلاد دهقانی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۵۳۳۲۶۰۱۴۰
وب سایت :
آدرس : داشچیلار کوچه شهید جمشید کرامت خیابان شهید مصطفی خمین پ22