کتابفروشی فروشگاه شماره 3 انتشارات امیرکبیر با مدیریت کاظم میرانزاده به عنوان کتابفروشی عضو طرح پاییزه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۲۱۳۳۱۱۶۸۱۰
وب سایت : amirkabir.net
آدرس : مخبرالدوله- روبروی باغ سپه سالار