کتابفروشی پرواز با مدیریت دانیال عظیمی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۵۳۳۵۲۵۶۲۲
وب سایت :
آدرس : بلوار عطایی انتهای عطایی10