کتابفروشی کتابفروشی پژوهش با مدیریت مهدی عراقی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۱۴۲۲۷۸۲۲۲
وب سایت : در حال طراحی
آدرس : تقاطع پنچ محراب - کتابفروشی پژوهش