کتابفروشی کتابفروشی ابراهیمی با مدیریت مصطفی ابراهیمی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۴۴۲۲۹۰۶۲
وب سایت :
آدرس : کاشفی جنوبی- روبروی کاشفی 16