کتابفروشی کتابفروشی ابراهیمی با مدیریت مصطفی ابراهیمی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۴۴۲۲۹۰۶۲
وب سایت :
آدرس : کاشفی جنوبی- روبروی کاشفی 16