کتابفروشی کتابفروشی فرهنگان زنجان با مدیریت مختار مهدیزاده به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۲۴۳۳۳۶۲۱۳۸
وب سایت : www.farhangan.ir
آدرس : خیابان خیام_راه آهن_ایستگاه قدیمی راه آهن_فروشگاه فرهنگان زنجان