کتابفروشی کتاب شرق شعبه دوم با مدیریت مرتضی رئیسی نافچی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۶۱۳۲۲۳۱۰۱۲
وب سایت :
آدرس : اهواز خ حافظ شمالی بین نادری و سیروس شعبه دوم کتاب شرق