کتابفروشی شمس با مدیریت سمیه پایکاری چوبقلو به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۱۳۷۷۳۶۶۷۶
وب سایت :
آدرس : آ.ش شهرستان بناب خیابان امام روبروی اداره مخابرات