کتابفروشی کتاب فروشی ادیب با مدیریت توحید ادیب به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۱۴۳۳۶۲۷۵۱
وب سایت :
آدرس : تیکمه داش- بلوار استاد شهریار-کتابفروشی ادیب