کتابفروشی کتابفروشی جنگل جاودانه با مدیریت مجتبی سجاد به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۳۱۳۲۲۴۲۹۹۴
وب سایت : jangal.com
آدرس : خیابان آمادگاه مقابل هتل عباسی داخل زیرزمین مجموعه کتابفروشی ها