کتابفروشی کتابسرای امیر با مدیریت بابک وفائیان به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۱۵۲۲۲۲۴۹۲
وب سایت : babak.vafaiyan@yahoo ...
آدرس : خیابان امام ساختمان امیر