کتابفروشی شبهای روشن با مدیریت فریبرز استیلایی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۴۲۲۱۲۳۵۲
وب سایت : shabhayeroshan.ir
آدرس : خیابان 15 خرداد (دارایی) -نبش دارایی 19