کتابفروشی کتاب مهدی با مدیریت صفورا خوش طینت به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۸۱۳۲۵۱۳۶۱۴
وب سایت :
آدرس : همدان - خیابان بوعلی - کوچه شهید محمدی ـ کتاب مهدی