کتابفروشی کتابشهر مشهد با مدیریت مهدی شکوهی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۲۲۱۵۲۱۰
وب سایت : ketabshahreiran.ir
آدرس : خیابان شهید آیت الله مدرس-نرسیده به مدرس یک- کتابشهر ایران(شعبه مشهد)