کتابفروشی فروشگاه سمت با مدیریت به عنوان کتابفروشی عضو طرح پاییزه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن :
وب سایت :
آدرس :