کتابفروشی به نشر، فروشگاه مرکزی با مدیریت امین قمریان طوسی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۲۲۱۰۵۰۰
وب سایت :
آدرس : خیابان امام خمینی ره مقابل باغ ملی