کتابفروشی جنگل جاودانه با مدیریت اعظم عقیلی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۳۱۳۳۲۰۵۱۷۷
وب سایت : jangal.com
آدرس : خانه اصفهان - خیابان خلیفه سلطانی - تقاطع دوم