کتابفروشی نشر شاهد با مدیریت مسلم احمدی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۲۲۵۹۶۳۸
وب سایت :
آدرس : بلوار مدرس - مدرس 12 - ساختمان بنیاد شهید