کتابفروشی نشر دانش با مدیریت علی شریفی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۳۴۴۳۲۱۶۵۱۰
وب سایت :
آدرس : جنب اداره پست، نشردانش