کتابفروشی فردوسی با مدیریت کیانوش مرادی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۶۶۳۲۲۲۷۱۷۴
وب سایت :
آدرس : کوی بسیجیان - رو بروی دانشگاه پیام نور