کتابفروشی کتاب قلم با مدیریت سلمان باروح به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۶۶۳۷۴۲۲
وب سایت :
آدرس : کوی دکترا بین ابن سینا 11و13 کتاب قلم