کتابفروشی درخشش با مدیریت محمدرضا امینی مقدم به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۲۲۵۱۹۲۳
وب سایت : www.derakhsheshbook. ...
آدرس : خیابان سعدی، پاساژ مهتاب، پلاک 25