کتابفروشی بانک کتاب جلالی، شعبه 3 با مدیریت بابک جلالی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۱۷۳۲۲۲۹۷۴۱
وب سایت : www.bankketabjalali. ...
آدرس : خیابان امام خمینی - آفتاب بیستم