کتابفروشی والفجر با مدیریت الیاس حبیبی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۴۱۵۲۶۲۶۲۷۴
وب سایت :
آدرس : خ واحدی جنوبی کتاب فروشی والفجر