کتابفروشی جلالی، شعبه 1 با مدیریت جعفر جلالی به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۱۷۳۲۲۲۲۱۲۷
وب سایت :
آدرس : خیابان امام خمینی ، آفتاب بیستم ، کتاب جلالی شعبه 1