کتابفروشی به نشر، فروشگاه خواجه ربیع با مدیریت سیدمسلم حسینی به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۷۴۲۲۷۲۸
وب سایت :
آدرس : انتهای خیابان خواجه ربیع ،آرامگاه خواجه ربیع، فروشگاه شماره 5 به نشر