کتابفروشی به نشر، فروشگاه شماره 3 با مدیریت بهمن براتی دشت بیاض به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۸۴۰۳۱۱۶
وب سایت :
آدرس : خیابان دانشگاه، حد فاصل کفایی و میدان تقی آباد