کتابفروشی به نشر، فروشگاه تربت حیدریه با مدیریت مهدی بشارت به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۵۲۲۴۰۵۷۰
وب سایت :
آدرس : تربت حیدریه -خیابان کاشانی بین کاشانی19و17