کتابفروشی جهاد دانشگاهی مشهد، شعبه 1 با مدیریت علیرضا خاوری به عنوان کتابفروشی عضو طرح زمستانه کتاب 1399، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۸۴۱۸۰۷۰
وب سایت :
آدرس : میدان شریعتی(تقی آباد) اول احمد آباد جنب هنرستان شهید بهشتی.فروشگاه جهاد دانشگاهی مشهد شعبه یک