کتابفروشی جهاد دانشگاهی مشهد، شعبه 1 با مدیریت علیرضا خاوری به عنوان کتابفروشی عضو طرح تابستانه کتاب 1400، آماده ی ارائه ی خدمات به علاقه مندان به کتاب و مطالعه است.
تلفن : ۰۵۱۳۸۴۱۸۰۷۰
وب سایت :
آدرس : میدان شریعتی(تقی آباد) اول احمد آباد جنب هنرستان شهید بهشتی.فروشگاه جهاد دانشگاهی مشهد شعبه یک