تعداد کتاب فروشی های فعال استان کردستان : ۵۲ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ آراس هایده خدامرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۲ آرسام گولاله اسدی ۰۸۷۳۳۱۵۰۶۳۲ خیابان شهدای جنوبی، پاساژ آبیدر، پلاک 2 مشاهده ی جزئیات
۳ آشتی بشرا افضلی ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۱۹ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ آمیار رفیق صالحی ۰۸۷۳۳۱۵۳۶۲۵ چهارراه شهداپاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۵ آینده شیرکوه سلیمی ۰۸۷۳۴۲۳۰۱۰۰ بانه ـ خیابان طالقانی ـ خانه فرهنگی آینده مشاهده ی جزئیات
۶ احمدی محمود احمدی ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵ خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۷ امام غزالی علی رحمانی ۰۸۷۳۳۱۵۶۱۰۰ خیابان شهدا -پاساژ عزتی طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۸ انتشارات کردستان محمد محمودی ۰۸۷۳۳۱۶۵۳۸۲ چهارراه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه همکف - پلاک ۵ مشاهده ی جزئیات
۹ پخش کتاب ماد علی عبدالله زاده ۰۸۷۳۳۱۲۵۲۵۹ چهارراه شهدا، پاساژ عزتی، طبقە اول مشاهده ی جزئیات
۱۰ پیشه وا هاجر شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - کوچه حاج مشیر 1- پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۱ توحید حسین قوامی حسین آباد ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ سنندج -خیابان شهدا - پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۱۲ چیستا سامان نیک روزی ۰۸۷۳۳۲۸۷۱۹۵ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری کردستان - طبقه همکف - واحد 159 مشاهده ی جزئیات
۱۳ دانشمند مسعود درودی ۰۸۷۳۳۲۸۴۳۵۱ سه راه ادب مجتمع تجاری کردستان واحد 151 مشاهده ی جزئیات
۱۴ رها امیر عادل تختی ۰۸۷۳۸۲۲۲۱۳۱ خیابان شهدای شمالی مجتمع تجاری اریکه گروس طبقه اول واحد 80 مشاهده ی جزئیات
۱۵ زانست محسن شیخی ۰۸۷۳۳۵۴۰۷۰ چهار راه شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۶ زانکو شرافت صفری ۰۸۷۳۸۷۲۸۱۹۵ خیابان امام، روبروی بانک مسکن، داخل کوچه مشاهده ی جزئیات
۱۷ زانکو ابوبکر دستوره ۰۸۷۳۳۱۲۷۸۰۳ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۱۸ زاهدی عبدالله زاهدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۱۴ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه سوم مشاهده ی جزئیات
۱۹ ژرف اندیشان صابر رضایی ۰۸۷۳۳۱۷۷۲۰۶ پیاده راه فردوسی سه راه نمکی پاساژ صدف مشاهده ی جزئیات
۲۰ ساکا هیوا مجیدی ۰۹۱۸۸۸۳۸۵۶۵ کانی گرمک-کوچه نارون 1-خ نیایش-پلاک22 مشاهده ی جزئیات
۲۱ سراج ریبوار شاکری ۰۸۷۳۳۱۷۹۸۱۹ ویلاشهر خیابان رسالت مشاهده ی جزئیات
۲۲ شار فریده نقشبندی ۰۸۷۳۳۲۳۱۵۳۴ خیابان پاسداران - خیابان هدایت - جنب زبانسرا - محصولات فرهنگی شار - طبقه دوم مشاهده ی جزئیات
۲۳ شمیم همایون شهلا ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۷ سنندج - خیابان پاسداران - جنب اداره اوقاف اسلامی مشاهده ی جزئیات
۲۴ فرهنگسرای هنر و اندیشه آزاد حسنی ۰۸۷۳۶۳۰۸۴۰۲ سقز _ میدان جمهوری - زیرزمین مجتمع هەلو - کتابفروشی هنر و اندیشە مشاهده ی جزئیات
۲۵ فروشگاه کتاب سلطانی سهیلا رضایی ۰۸۷۳۳۱۲۸۲۵۶ خ شهدای جنوبی پاساژ ابیدر مشاهده ی جزئیات
۲۶ مولوی صدیق زاهدی ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۹ سنندج - خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه هم کف- کتاب فروشی مولوی مشاهده ی جزئیات
۲۷ نحوی امیر نحوی ۰۸۷۳۳۱۶۴۶۷۱ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۲۸ نشر فرهنگ خشایار متی پور ۰۸۷۳۳۲۸۷۴۵۵ خیابان شهید تعریف، جنب بانک رفاه مشاهده ی جزئیات
۲۹ هرمس پرشنگ امینی ۰۸۷۳۴۵۴۶۸۹۲ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه زیر زمین کتاب هرمس مشاهده ی جزئیات
۳۰ کاردوخ محمود شالیاری ۰۸۷۳۳۵۱۶۲۸۳ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه دوم مشاهده ی جزئیات
۳۱ کاروان سید عزیز حسنی ۰۸۷۳۴۲۶۷۰۵۵ خیابان امام - کوچه ساناز 9 مشاهده ی جزئیات
۳۲ کتاب زمان خواسته زمان ۰۸۷۹۱۰۰۱۴۴۷ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری بانتا آبیدر- طبقه همکف واحد 54 مشاهده ی جزئیات
۳۳ کتاب ژیرا ژینا مدرس گرجی ۰۸۷۳۳۲۱۸۱۲ خیابان پاسداران، سرای وکیلی مشاهده ی جزئیات
۳۴ کتاب سرو سنندج مهسا سعیدی ۰۸۷۳۳۲۲۹۰۰۶ سنندج-ششم بهمن-پشت پاساژ بهاره-مجتمع دایموند-کتاب سرو سنندج مشاهده ی جزئیات
۳۵ کتاب شهر محمد کاوان ابراهیمی ۰۸۷۳۳۲۸۹۸۹۴ خ. پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، واحد 294 مشاهده ی جزئیات
۳۶ کتاب مولوی کرد سقز محمد کریم محمودیان ۰۸۷۳۶۲۱۴۰۴۷ سقز خ امام روبروی شهرداری ناحیه 1 پاساژ آزاد ط 3 مشاهده ی جزئیات
۳۷ کتاب نالی ساسان امجدی ۰۸۷۳۳۲۶۲۹۶۸ خیابان شهدای جنوبی، روبروی پارک شهدا مشاهده ی جزئیات
۳۸ کتاب نوین رضا محمدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۲۲ سنندج - خیابان کشاورز- روبروی بانک کشاورزی مشاهده ی جزئیات
۳۹ کتاب نیشتمان شایسته محمودی ۰۸۷۳۳۱۵۵۲۱۰ شهدا جنوبی پاساژ آبیدر مشاهده ی جزئیات
۴۰ کتاب هفت چیاکو منصوری ۰۸۷۳۳۲۳۲۸۰۳ خیابان پاسداران - مجتمع تجاری صدف - طبقه زیرهمکف - واحد 23 (کتاب هفت) مشاهده ی جزئیات
۴۱ کتابزون عثمان مرادی ۰۸۷۳۳۱۲۶۰۴۲ خیابان پاسداران- مجتمع تجاری کردستان- طبقه اول - واحد 264 مشاهده ی جزئیات
۴۲ کتابسرای الوان بهزاد غفوری قرنی ۰۸۷۳۶۲۱۲۲۴۲ خ. 22 بهمن، روبروی ثبت احوال مشاهده ی جزئیات
۴۳ کتابسرای امید امید حبیبی ۰۸۷۳۳۷۷۲۴۸۲ سنندج - خیابان شهدا - کوچه حاج مشیر 1 -خیابان شهدا - پاساژ عزتی - طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴۴ کتابسرای اندیشه نصرالله عارفی نژاد ۰۸۷۳۴۵۳۳۵۳۰ خیابان جمهوری پاساژ عدالت طبقه ۱+ مشاهده ی جزئیات
۴۵ کتابسرای اندیشه پروین عبدالله نژاد ۰۸۷۳۳۵۱۶۰۸۹ سنندج - خیابان پاسداران- مجتحع تجاری کردستان- طبقه هم کف - واحد 74 مشاهده ی جزئیات
۴۶ کتابسرای دانشجو نارین مرادی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۵ سنندج - خیابان پاسداران - جنب اداره اوقاف اسلامی مشاهده ی جزئیات
۴۷ کتابسرای روشنبیر سمیه حسینی ۰۸۷۳۳۱۵۲۵۷۹ خیابان شهدا - پاساژ عزتی مشاهده ی جزئیات
۴۸ کتابسرای سنندج حبیب الله احمدی ۰۸۷۳۳۱۲۸۳۴۱ سنندج - بالاتر از بیمارستان کوثر- روبروی دانشگاه کردستان مشاهده ی جزئیات
۴۹ کتابسرای قلم محب زندسلیمی ۰۸۷۳۳۲۲۷۶۱۳ سنندج خیابان پاسداران مجتمع تجاری کردستان واحد 290 مشاهده ی جزئیات
۵۰ کتابسرای نگاه مائده محمدی ۰۸۷۳۳۱۷۴۱۵۹ خیابان شهدا جنوبی، پاساژ آبیدر، کتابسرای نگاه مشاهده ی جزئیات
۵۱ کتابفروشی زانست اسماعیل ریحانی سقزی ۰۸۷۳۶۲۲۸۸۲۳ کردستان . سقز . میدان قدس مشاهده ی جزئیات
۵۲ کتیبی مانگ هادی کیا ۰۸۷۳۴۲۶۱۰۲۰ بالاتر از مسجد جامع - جنب پاساژ شیخ کمال مشاهده ی جزئیات