تعداد کتاب فروشی های فعال استان خراسان جنوبی : ۱۵ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ به نشر، فروشگاه بیرجند مجتبی غلامی ۰۵۶۳۲۲۳۰۲۶۱ بین شهدای 1 و3 مشاهده ی جزئیات
۲ پاتوق کتاب بیرجند سید مجتبی حسینی ۰۵۶۳۲۴۲۳۵۱۲ خیابان مدرس. بین مدرس 25 و فلکه سوم مشاهده ی جزئیات
۳ پخش کتاب هور زهره قلی پور ۰۵۶۳۲۳۱۳۱۸۳ کارگران، بلوار شعبانیه، شعبانیه 2، طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ سوره مهر امیر چوپانی ۰۵۶۳۲۲۳۰۸۵۲ خیابان شهید منتظری بین منتظری 2 و4 جنب سینما بهمن مشاهده ی جزئیات
۵ شهر کتاب مبین احمد ایادی ۰۵۶۳۲۷۲۹۳۹۷ خیابان امام خمینی مشاهده ی جزئیات
۶ گنجینه کتاب رضا مجیدی ۰۵۶۹۱۰۱۸۲۱۰ خیابان غفاری-بین غفاری 44 و 46-خیابان یاس مشاهده ی جزئیات
۷ نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری ۰۵۶۳۲۲۳۳۴۱۴ میدان شهدا - نبش حکیم نزاری یک - پلاک 254 مشاهده ی جزئیات
۸ نهال دانایی فاطمه نظری کاریزنویی ۰۵۶۳۲۴۵۵۱۱۳ خیابان معلم. بین معلم 37 و چهارراه 15 خرداد. مشاهده ی جزئیات
۹ کتاب رسان اشراق محمد رضا فیاجی ۰۵۶۳۲۴۹۸۳۷۴ خیابان امام خمینی . امام خمینی 2 مشاهده ی جزئیات
۱۰ کتاب و محصولات فرهنگی خوارزمی محمدحسین رزقی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱ میدان ابوذر - ابتدای بلوار مدرس- کوچه مدرس 2 - ساختمان خوارزمی مشاهده ی جزئیات
۱۱ کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد ۰۵۶۳۲۴۴۳۶۵۹ خ مدرس -بیست متری دوم شرقی(چهارراه دوم مدرس بسمت فلکه قدس)پلاک 24 مشاهده ی جزئیات
۱۲ کتابسرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم ۰۵۶۳۲۲۱۰۰۰۷ 17 شهریور - کوچه دانشگاه 4 - خیابان دانشگاه - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۱۳ کتابشهر ایران علی اکبر بیجاری ۰۵۶۳۲۲۲۳۹۹۰ میدان اول مدرس جنب پاساژالماس مشاهده ی جزئیات
۱۴ کتابفروشی اندیشه هاشم ضامن ۰۵۶۳۲۷۲۲۲۴۶ خیابان امام خمینی روبروی دانشگاه فرهنگیان مشاهده ی جزئیات
۱۵ کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی صغری علی آبادی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۵ بلوار مدرس - مدرس 2 - پلاک 100 مشاهده ی جزئیات