تعداد کتاب فروشی های فعال استان خراسان جنوبی : ۱۵ کتاب فروشی
ردیف نام فروشگاه مدیر مسئول تلفن شهر آدرس
۱ به نشر، فروشگاه بیرجند مجتبی غلامی ۰۵۶۳۲۲۳۰۲۶۱ بین شهدای 1 و3 مشاهده ی جزئیات
۲ پاتوق کتاب بیرجند سید مجتبی حسینی ۰۵۶۳۲۴۲۳۵۱۲ خیابان مدرس. بین مدرس 25 و فلکه سوم مشاهده ی جزئیات
۳ پخش کتاب هور زهره قلی پور ۰۵۶۳۲۳۱۳۱۸۳ کارگران، بلوار شعبانیه، شعبانیه 2، طبقه اول مشاهده ی جزئیات
۴ سوره مهر امیر چوپانی ۰۵۶۳۲۲۳۰۸۵۲ خیابان شهید منتظری بین منتظری 2 و4 جنب سینما بهمن مشاهده ی جزئیات
۵ شهر کتاب مبین احمد ایادی ۰۵۶۳۲۷۲۹۳۹۷ خیابان امام خمینی مشاهده ی جزئیات
۶ نمایشگاه دائمی کتاب بیرجند عبدالرضا انگشتری ۰۵۶۳۲۲۳۳۴۱۴ میدان شهدا - نبش حکیم نزاری یک - پلاک 254 مشاهده ی جزئیات
۷ نهال دانایی فاطمه نظری کاریزنویی ۰۵۶۳۲۴۵۵۱۱۳ خیابان معلم. بین معلم 37 و چهارراه 15 خرداد. مشاهده ی جزئیات
۸ کتاب رسان اشراق محمد رضا فیاجی ۰۵۶۳۲۵۲۴۸۲۲ خیابان امام خمینی . امام خمینی 2 مشاهده ی جزئیات
۹ کتاب و محصولات فرهنگی خوارزمی محمدحسین رزقی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۱ میدان ابوذر - ابتدای بلوار مدرس- کوچه مدرس 2 - ساختمان خوارزمی مشاهده ی جزئیات
۱۰ کتابستان معرفت قاین سید فخر الدین حسینی ۰۵۶۳۲۵۲۴۰۰۲ بین جانبازان ۱۸ و ۲۰ ، کتابستان معرفت مشاهده ی جزئیات
۱۱ کتابسرای ساختمان فاطمه خزیمه نژاد ۰۵۶۳۲۳۵۷۲۲۷ خ مدرس -بیست متری دوم شرقی(چهارراه دوم مدرس بسمت فلکه قدس)پلاک 37 مشاهده ی جزئیات
۱۲ کتابسرای سیمرغ حسنعلی جلیلی مقدم ۰۵۶۳۲۲۱۰۰۰۷ 17 شهریور - کوچه دانشگاه 4 - خیابان دانشگاه - طبقه همکف مشاهده ی جزئیات
۱۳ کتابشهر ایران علی اکبر بیجاری ۰۵۶۳۲۲۲۳۹۹۰ میدان اول مدرس جنب پاساژالماس مشاهده ی جزئیات
۱۴ کلنیک تخصصی پخش و فروش کتاب خراسان جنوبی صغری علی آبادی ۰۵۶۳۲۲۲۲۲۲۵ بلوار مدرس - مدرس 2 - پلاک 100 مشاهده ی جزئیات
۱۵ کیدی بوک نرگس روحی ۰۵۶۳۲۸۲۸۸۶۶ طبس گلشن-خیابان امام خمینی(ره)-مجتمع تجاری الماس-طبقه +1-واحد 7 مشاهده ی جزئیات